Navodnjavanje i Zalijevanje - Rasprskivači za Golf - Travnjak - Vrt |       Site map        |       Kontakt         IN-AQUA D.O.O.
CMP Savica-Šanci, Majstorska 1a, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 2404 444
Fax: +385 1 2404 900
www.inaqua.hr
Home O nama Kontakt Edukacijski centar Referentna lista www.rainbird.eu
Proizvodi
Dinamički rasprskivači
Elektromagnetski ventili
Statički rasprskivači
24V programatori
9V programatori
Mikronavodnjavanje
Pribor
Spojni materijal
Podzemno navodnjavanje
FilteriFilteri s regulacijom tlaka

NAMJENA
• Pressure-Regulating (P/R) Filter reducira
potreban broj komponenti u kontrolnoj zoni
čime je proces ugradnje jednostavniji. Na
taj je način moguće smjestiti više kontrolnih
zona u jednu ventilsku kutiju!
• Smanjen broj spojeva čime je skraćeno
vrijeme ugradnje
• P/R Filter nudi veću pouzdanost s manje
dijelova i spojeva te manjom mogućnošću
curenja čime se produljava vijek cijelog
sustava

KARAKTERISTIKE
Pritisak: 1.4 do 10.3 bara
Protok:
3/4” - 114 do 1136 l/h; 0.03 do 0.32 l/s
1” - 681 do 3407 l/h; 0.19 do 0.95 l/sek
Filtracija: 75 mikrona
Regulacija pritiska:
2.0 bara (3/4”) ili 2.8 bara (1”)

MODELI
PRF-075-RBY: 3/4’’ RBY filter s regulacijom
pritiska
PRF-075-BFF: 3/4’’ samoispirući “Back Flush
Filter” s regulacijom pritiska
I-PRF-100-RBY: 1’’ RBY filter s regulacijom
pritiska
I-PRF-100-BFF-: 1’’ samoispirući “Back
Flush Filter” s regulacijom pritiska
PRIBOR
RBY-200MX: 75 mikronski uložak za filter
 
Dokumenti
 
PRF-075_QKCHK-1
00_14.pdf
 
     Vrtovi  |  Parkovi  |  Sportski tereni  |  Golf  |  Poljoprivreda  |  
Design&Script: INTRO